Company Name and page strapline

Tesis Paylaşımı Ücretleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12/04/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı “Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması” başlıklı Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde (boru, kanal, göz, vb.) 01/09/2013 tarihi itibarıyla tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınmıştır.

Bu kapsamda ilgili Kurul kararı gereğince firmamız Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tesis paylaşımına ilişkin ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Ortak yerleşim ve/veya tesis paylaşımına başlayan İşletmeciler için uygulanacak sözleşme detayları için tıklayınız.

Başvuru ve Yer Etüt Ücretleri
Birim Ücret
Başvuru Ücreti TL/adet 500
Yer Etüt Ücreti TL/mt 1,3
Kullanım Ücretleri (TL/mt)
20 yıllık* 10 yıllık 1 yıllık
Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları 75,5 49,5 6,5
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları 67,6 44,3 5,8
İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları 52,7 34,6 4,5
Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki Diğer iller mücavir alan sınırları ve il merkezleri 42,4 27,8 3,7
Diğer yerler 21,9 14,4 1,9

- * 20 yıllık tesis paylaşım hakkı satışı, mümkün olan durumlarda yapılabilecektir.

- Tüm ücretler vergi hariç olarak belirtilmiştir.